Cu ce iti putem fi de folos astazi?

Siguranta contului pe Autovit.ro

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul evenimentelor

Această politică este publicată în data de 6 noiembrie 2019.

 

OLX, împreună cu alte societăți care formează grupul OLX, gestionează mai multe pagini web și aplicații, în mai multe țări, prin platformele sale online, prin care oferă servicii de punere la dispoziția publicului a anunțurilor online ale utilizatorilor acestor platforme. În România, platformele online gestionate de către OLX și puse la dispoziția publicului sunt: olx.ro, autovit.ro și storia.ro (denumite în continuare, individual „Platforma” și în mod colectiv „Platformele”). Prin intermediul Platformelor, utilizatorii pot interacționa unii cu ceilalți și pot cumpăra, vinde sau închiria, în mod direct, diferite bunuri și servicii unii de la ceilalți.

 

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare ”Politica”) își propune informarea dumneavoastră cu privire la modul în care vă prelucram datele cu caracter personal în cadrul evenimentelor organizate de către OLX, cu privire la care sunt drepturile dumneavoastră privind viața privată și confidențialitatea datelor dumneavoastră și cu privire la modul în care sunteți protejați de lege. Vă rugăm sa citiți cu atenție această Politică.

 

Cuprins

 

 1. 1. Cine suntem?
 2. 2. Ce date colectăm despre dumneavoastră?
 3. 3. Colectăm date de la minori?
 4. 4. De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
 5. 5. Cum vă vom informa despre modificările aduse politicii de confidențialitate?
 6. 6. Drepturile dumneavoastră
 7. 7. Comunicare și marketing
 8. 8. Către cine divulgăm datele dumneavoastră?
 9. 9. Transferuri internaționale
 10. 10. Unde stocăm datele dumneavoastră și pentru cât timp?
 11. 11. Măsuri tehnice și organizatorice și securitatea prelucrării
 12. 12. Legături către website-uri terțe
 13. 13. Detalii de contact
 14. 14. Autoritatea pentru Protecția Datelor

 

 1. 1. Cine suntem?

 

Operatorul de date este: OLX Online Services S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 5, clădirea America House - Aripa de Vest, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1674/2011, CUI 22457535, atribut fiscal RO, înscrisă în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 21738 (denumită în mod colectiv "OLX", "noi", "nouă" sau "noastre" în această Politică).

 

 1. 2. Cum se raportează această Politica la alte politici sau informări ale OLX privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

 

Această Politica explică modul în care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal cu ocazia evenimentelor organizate de către OLX, în contextul în care acceptați invitația noastră de a participa sau vă înscrieți ca participant la un astfel de eveniment.  Aceasta suplimentează Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabilă platformei olx.ro, care se regăsește aici.

 

 1. 3. Ce date colectăm despre dumneavoastră?

 

3.1.1 Date colectate prin interacțiuni directe cu dumneavoastră

 

Înregistrarea la evenimentele organizate de către OLX:

Când vă înregistrați sau sunteți invitați la unul dintre evenimentele organizate de către OLX, este posibil să colectăm următoarele informații despre dumneavoastră:

 • nume și prenume, adresa locului de muncă, adresa de email și numărul de telefon;
 • titlul profesional și rolul deținut în cadrul companiei pentru care lucrați, dacă este cazul; și / sau
 • doar în anumite cazuri, informații privind orice dizabilități, alergii sau orice preferințe culinare pe care ar trebui sa le cunoaștem.

 

Comunicările pe care le purtăm cu dumneavoastră cu privire la un anumit eveniment:

 

În cazul în care purtați o corespondență cu noi prin intermediul email-ului, serviciilor poștale sau utilizând orice altă formă de comunicare, este posibil să păstram aceasta corespondență, precum și informațiile conținute în cadrul acesteia, cu scopul de a le folosi pentru a vă răspunde solicitărilor sau oricăror întrebări.

 

În cazul în care doriți ca OLX sa „șteargă” această corespondență, precum și oricare date cu caracter personal conținute de aceasta sau prelucrate în scopul organizării evenimentului sau pur și simplu doriți să nu mai primiți astfel de comunicări de la noi, vă rugăm să ne contactați folosind acest Formular de Contact sau la adresa ajutor@autovit.ro.

 

Evidența participării la evenimentele noastre

 

Păstram o evidență a participării dumneavoastră la evenimentele noastre în calitate de invitat sau moderator. Aceste informații pot fi folosite pentru organizarea evenimentelor viitoare si pentru a vă anunța cu privire la acestea.

 

De asemenea, putem folosi aceste informații pentru a înțelege mai bine interesele invitaților noștri și pentru a putea organiza evenimentele viitoare în concordanță cu aceste interese.

 

Fotografii sau înregistrări video

 

Atunci când participați la evenimentele noastre, este posibil ca OLX sa organizeze fotografierea sau filmarea acestor evenimente. Fotografiile si filmările vor fi folosite de către OLX pentru popularizarea ulterioară a evenimentului și pentru a promova evenimente similare.

 

Așadar, este posibil ca OLX să vă prelucreze imaginea în timpul desfășurării evenimentelor.

 

În cazul în care nu doriți să fiți filmat sau fotografiat, vă rugăm să contactați reprezentanții OLX din cadrul evenimentului sau să ne scrieți folosind acest Formular de Contact sau la adresa ajutor@autovit.ro. Vom depune toate eforturile posibile pentru a elimina orice material foto sau video care conține imaginea dumneavoastră.

 

3.1.2 Date primite de la terți

 

In contextul organizării evenimentelor lucrăm cu diverși parteneri, cum ar fi agențiile de publicitate, de la care primim datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează:

 

 1. 1. nume și prenume, adresa locului de muncă, adresa de email și numărul de telefon; și
 2. 2. titlul profesional și rolul deținut în cadrul companiei pentru care lucrați, daca este cazul.

 

Aceste date cu caracter personal sunt utilizate pentru a vă invita la evenimentele noastre. Cu toate acestea, în cazul în care nu doriți să primiți invitații la evenimentele noastre vă rugăm să ne contactați folosind acest Formular de Contact sau la adresa ajutor@autovit.ro.

 

 1. 4. Colectăm date de la minori?

 

Evenimentele și serviciile noastre nu sunt destinate minorilor sub 16 ani și nu colectăm intenționat date de la persoane sub 16 ani. În cazul în care constatăm că o persoană sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, le vom șterge imediat.

 

 1. 5. De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal doar atunci când legea ne permite. Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a facilita comunicarea cu dumneavoastră și pentru buna organizare a evenimentelor organizate de noi, în special pentru:

 

 • - a vă rezerva un loc la evenimentele la care v-ați înscris în calitate de participant;
 • - a vă furniza informații privind evenimentul sau evenimentele la care v-ați înscris în calitate de participant, cum ar fi actualizarea programului, anularea evenimentului sau orice tip de informație similară;
 • - pentru organizarea generală a evenimentelor noastre, de exemplu pentru a asigura logistica și planificarea necesare;
 • - în conformitate cu preferințele dumneavoastră de comunicare, pentru a comunica cu dumneavoastră despre alte evenimente, știri sau servicii pe care le oferim;
 • - pentru a vă solicita opinia despre calitatea evenimentului la care ați participat;
 • - pentru a filma și fotografia evenimentele, materialele rezultate fiind folosite pentru promovarea evenimentelor viitoare pe platformele administrate de OLX și pe canalele de social media;
 • - pentru a planifica mai bine evenimentele viitoare și experiența dumneavoastră în calitate de participant.

 

Cel mai frecvent, vom folosi datele dumneavoastră personale în următoarele situații:

 

 • - în cazul în care trebuie să executăm contractul pe care suntem pe punctul de a-l încheia sau l-am încheiat cu dumneavoastră, de exemplu, în cazul în care încheiem un contract pentru prezentarea evenimentului sau atunci când vă înregistrați ca participant la evenimentele noastre;
 • - în cazul în care sunt necesare pentru interesele noastre legitime;
 • - în cazul în care suntem obligați să respectăm o obligație legală sau reglementată;
 • - în cazul în care ne oferiți consimțământul dumneavoastră explicit, de exemplu, în cazul comunicărilor de natura comercială;

 

OLX are un interes legitim de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal prin filmarea și fotografierea evenimentelor, materialele rezultate fiind necesare pentru promovarea evenimentelor viitoare. Cu toate acestea, în cazul în care nu doriți să fiți filmat sau fotografiat, vă rugam să contactați reprezentanții OLX din cadrul evenimentului sau să ne scrieți folosind acest Formular de Contact sau la adresa ajutor@autovit.ro. Vom depune toate eforturile posibile pentru a elimina orice material foto sau video care conține imaginea dumneavoastră.

 

In general, nu ne întemeiem prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul evenimentelor pe consimțământ, drept temei juridic. Cu toate acestea, nu vă vom trimite comunicări de natura comercială fără să primim în prealabil consimțământul dumneavoastră expres.

 

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment și gratuit, prin transmiterea unei solicitări către OLX, la datele de contact furnizate la punctul 13 de mai jos. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân valabile.

 

În eventualitatea în care ne furnizați informații cu un caracter sensibil pentru dumneavoastră, cum ar fi orice dizabilități, alergii sau orice preferințe culinare pe care le aveți, vom prelucra aceste informații doar cu acordul dumneavoastră explicit sau daca este strict necesar:

 

 • - pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • - în mod excepțional, când este nevoie pentru protejarea intereselor dumneavoastră vitale sau ale altei persoane și vă aflați în incapacitate de a vă acorda consimțământul, de exemplu în caz de urgență.

 

 1. 6. Cum vă vom informa despre modificările aduse Politicii?

 

Este posibil să modificăm din când în când această Politică. Vom publica modificări pe această pagină și vă vom informa prin e-mail sau prin postarea pe Platformă.

 

 1. 7. Drepturile dumneavoastră

 

În anumite circumstanțe, aveți drepturi în temeiul legislației privind protecția datelor în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai jos, mergeți la setările contului/de confidențialitate sau contactați-ne folosind Formularul de Contact.

 

Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră personale (denumit în mod obișnuit "solicitarea de acces a persoanei vizate"). Aceasta vă permite să primiți o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să verificați dacă le prelucrăm în mod legal.

 

Dreptul de a solicita corectarea oricăror date pe care le avem despre dumneavoastră. Acest lucru vă permite să corectați orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dumneavoastră, deși este posibil să fie necesar să verificăm corectitudinea datelor noi pe care ni le furnizați.

 

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. Aceasta vă permite să ne cereți să suspendăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale în următoarele scenarii: (a) dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; (b) în cazul în care utilizăm datele ilegal; (c) în cazul în care aveți nevoie să păstrăm datele, chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece aveți nevoie pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicări legale; sau (d) v-ați opus utilizării de către noi a datelor dumneavoastră, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legale imperative de a le utiliza.

 

Dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele personale acolo unde nu există motive întemeiate să continuăm să le prelucrăm. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dumneavoastră personale în cazul în care ați exercitat cu succes dreptul dumneavoastră de a obiecta asupra prelucrării (a se vedea mai jos), dacă am prelucrat informațiile dumneavoastră în mod ilegal sau dacă suntem obligați să ștergem datele dumneavoastră personale pentru a respecta legislația locală. Vă rugăm să rețineți că, pentru anumite scopuri, suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele dumneavoastră. Vă rugam să consultați secțiunea 11 pentru mai multe detalii.

 

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim (sau al unui terț) și ceva din situația dumneavoastră particulară vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării din acest motiv, deoarece simțiți că are impact asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale. De asemenea, aveți dreptul să obiectați în cazul în care prelucram datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra informațiile dumneavoastră, care depășesc drepturile și libertățile dumneavoastră.

 

Dreptul de a solicita transferul datelor dumneavoastră personale către dumneavoastră sau către un terț. Vă vom furniza dumneavoastră sau unui terț la alegerea dumneavoastră, datele dumneavoastră personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de computer. Rețineți că acest drept se aplică doar informațiilor automate pentru care ne-ați dat inițial consimțământul de a le utiliza sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a executa un contract cu dumneavoastră.

 

Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Acest lucru nu afectează legalitatea oricărei prelucrări pe care am efectuat-o deja pe baza consimțământului dat anterior.

 

Nu este necesară nicio taxă în mod obișnuit: nu va trebui să plătiți o taxă pentru accesarea datelor dumneavoastră personale (sau pentru exercitarea oricăruia dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dumneavoastră este vădit neîntemeiată, repetată sau exagerată. În mod alternativ, este posibil să refuzăm să dăm curs solicitării dumneavoastră în aceste circumstanțe.

 

Termen limită de răspuns: Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în decurs de o lună. Ocazional, poate dura mai mult de o lună, dacă solicitarea dumneavoastră este deosebit de complexă sau ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține la curent.

 

În plus, aveți dreptul să faceți plângere în orice moment autorității responsabile de protecția datelor. Puteți găsi datele de contact în secțiunea 14.

 

Cu toate acestea, înainte de a face o plângere autorității pentru protecția datelor, apreciem ocazia de a ne ocupa noi în primul rând de problemele dumneavoastră. În acest sens, vă rugăm să contactați Responsabilul pentru Protecția Datelor folosind Formularul de Contact.

 

 1. 8. Comunicare și marketing

 

În funcție de preferințele dumneavoastră de comunicare, este posibil să comunicăm cu dumneavoastră prin e-mail, prin SMS sau printr-o notificare din aplicația mobilă în legătură cu serviciile noastre sau una dintre Platforme, precum și pentru a vă trimite alte mesaje tranzacționale în legătură cu serviciile noastre. Deoarece este imperativ ca noi să vă furnizăm astfel de mesaje tranzacționale, este posibil să nu puteți renunța la astfel de mesaje.

 

Cu toate acestea, ne puteți solicita să nu vă mai trimitem comunicări de marketing în orice moment, accesând link-ul de dezactivare din e-mail sau SMS-ul trimis sau prin modificarea setărilor de comunicare din contul dumneavoastră. În cazul în care aveți probleme în modificarea acestor setări, vă rugăm să ne contactați folosind Formularul de Contact.

 

Este posibil să primiți comunicări de marketing de la noi dacă:

 

 • - ați solicitat astfel de informații de la noi;
 • - utilizați una dintre Platforme sau serviciile noastre;
 • - ne-ați furnizat detaliile când ați intrat într-o competiție; sau
 • - v-ați înregistrat pentru o promoție.

 

 1. 9. Către cine divulgăm datele dumneavoastră?

 

Este posibil să divulgăm datele personale către părțile prezentate mai jos, în scopurile stabilite în secțiunea 3 de mai sus.

 

Companiile afiliate - Putem împărtăși datele dumneavoastră cu alte companii din cadrul grupului OLX care se află atât în interiorul, cât și în afara SEE și ne ajută să furnizăm servicii de operare a afacerilor, cum ar fi îmbunătățiri ale produselor, asistență pentru clienți și mecanism de detectare a fraudei. Orice partajare a datelor cu caracter personal cu grupul de societăți OLX situate în afara Spațiului Economic European ("SEE") va fi întotdeauna supusă măsurilor de protecție descrise în secțiunea 10 sau unui acord de transfer de date care definește în mod clar obligațiile părților și asigură măsurile tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele.

 

Furnizori terți de servicii: Utilizăm furnizori terți de servicii pentru a ne ajuta în planificarea și organizarea evenimentelor, de exemplu, LION COMMUNICATION SERVICES S.A., o agenție de publicitate autorizată să ofere servicii complete de publicitate, care acționează în calitate de persoana împuternicită pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în numele OLX.

 

Efectuăm controale asupra furnizorilor terți de servicii și le solicităm să respecte securitatea datelor dumneavoastră personale și să le trateze în conformitate cu legea. Nu le permitem să utilizeze datele dumneavoastră personale în scopuri proprii și le permitem doar prelucrarea datelor personale în scopuri specifice și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

 

 1. 10. Transferuri internaționale

 

Atunci când vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care nu se află în SEE, ne asigurăm că se acordă un grad de protecție similar prin asigurarea implementării cel puțin a uneia dintre următoarele măsuri de protecție:

 

 

Puteți obține o copie a măsurilor de protecție relevante și implementate contactându-ne folosind Formularul de Contact.

 

 1. 11. Unde stocăm datele dumneavoastră și pentru cât timp?

 

Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră vor fi stocate și prelucrate atât în interiorul, cât și în afara SEE, în servere securizate, pentru a oferi utilizatorilor cea mai bună experiență posibilă. De exemplu - pentru construirea rapidă a paginilor de internet sau a aplicațiilor mobile.

 

Vom păstra datele dumneavoastră personale atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am avut în vedere atunci când le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe de natură legală, contabilă sau de raportare.

 

Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerarea cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale și dacă putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

 

În cazul în care aveți întrebări legate de perioada de păstrare a datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind Formularul de Contact.

 

 1. 12. Măsuri tehnice și organizatorice și securitatea prelucrării

 

Toate informațiile pe care le primim despre dumneavoastră sunt stocate pe servere securizate și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și necesare pentru a vă proteja datele personale. OLX evaluează în permanență securitatea rețelei și gradul de adecvare al programului său intern de securitate a informațiilor, care este destinat: (a) să vă ajute să vă asigurați datele împotriva pierderii, accesului sau divulgării accidentale sau ilegale; (b) să identificați riscurile previzibile în mod rezonabil pentru securitatea rețelei OLX, și (c) să minimizați riscurile de securitate, inclusiv prin evaluarea riscurilor și prin testare periodică. În plus, asigurăm că toate informațiile de plată sunt criptate utilizând tehnologia SSL. 

 

 1. 13. Detalii de contact

 

Pentru orice informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să verificați setările contului/de confidențialitate sau să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor, folosind Formularul de Contact.

 

Dacă doriți sa ne contactați pentru a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal puteți să trimiteți o scrisoare la adresa: OLX Online Services SRL, Bd. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 5, sector 1, București, Clădirea America House - Aripa de Vest.

 

 1. 14. Autoritatea pentru Protecția Datelor

 

Autoritatea de supraveghere competentă cu privire la grupul de societăți OLX este:

 

Friedrichstr. 219, Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage), 10969 Berlin, Germania

 

Telefon: 030 13889-0, Telefax: 030 2155050

 

E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

 

Pentru problemele locale cu privire la protecția datelor, puteți contacta autoritatea locală reprezentată de către:

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor

 

Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREŞTI

 

Website: http://www.dataprotection.ro/